พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

เมืองแห่งธรรมเนียมและประเพณี ที่แฝงอยู่ในวัดวาอารามและผืนผ้า

ฮ่องกง คือการผสมผสานระหว่างสิ่งตรงกันข้าม อย่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก เมืองใหญ่ที่คับคั่งด้วยหลากหลายเชื้อชาติกับเทือกเขาเขียวขจีอันสงบเงียบ ศูนย์กลางการเงินและธุรกิจยุคใหม่ที่รุดหน้ากับสถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณของประเพณีจีนอันยาวนาน ด้วยเหตุนี้ ซึนวานจึงเป็นฮ่องกงขนานแท้ ซึนวานอยู่ในนิวเทอริทอรี่ส์ฝั่งตะวันตก ไม่ใช่เพียงที่ตั้งตึกระฟ้า Nina Tower ที่สูงเป็นอันดับหกของฮ่องกง ห้างสรรพสินค้าและย่านร้านค้าต่างๆ เท่านั้น ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย

 

ซึนวานเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะผู้ประกอบอุตสาหกรรมจากเซี่ยงไฮ้บนแผ่นดินใหญ่เป็นสำคัญ ที่บุกเบิกการลงทุนในฮ่องกงเมื่อช่วงปลายทศวรรษ 1940 โดยก่อตั้งโรงงานสิ่งทอที่มีแรงงานนับพันๆ คนเป็นผู้ทอผ้าและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย อีกสองทศวรรษต่อมา ย่านนี้ยังคงได้รับการพัฒนาจากแผน “เมืองใหม่” ของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการสำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในขณะนั้น แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอจะถดถอยลงในที่สุด แต่ตึกโรงงานเก่ายังคงอยู่ เช่นเดียวกับบรรดาแรงงานที่ลับฝีมือการผลิตมาตลอดชีวิต คนรุ่นเก่าบางคนยังคงตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานอดิเรกในปัจจุบัน ส่วนคนฮ่องกงรุ่นใหม่อาศัยก็ทุ่มเทให้กับผลงานศิลปะสิ่งทอ

 

แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ซึนวานเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเล็กๆ และท่าเทียบเรือตกปลาที่มากระจุกตัวกัน หมู่บ้านบางแห่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างและวัดวาอารามเก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพราะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ามกลางตึกยุคใหม่ที่สูงเสียดฟ้า ชาวฮ่องกงยังคงเคารพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และไปสักการะวัดและศาลเจ้าต่างๆ ในช่วงตรุษจีน เพื่อขอให้ตนสุขภาพดีมีเงินมีทอง ลองไปซึนวานแล้วคุณจะได้เห็นกับตาว่ามีวิถีชีวิตในเมืองตามแบบสากลอยู่ควบคู่กับประเพณีโบราณ

กิจกรรมเด่น
  • ดื่มด่ำวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวจีนแคะและมรดกทางวัฒนธรรมของฮ่องกง ณ พิพิธภัณฑ์ Sam Tung Uk

  • สัมผัสความสงบและชมพุทธสถาปัตยกรรมที่อาราม Western Monastery

  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งทอและการตัดเย็บเสื้อผ้าของฮ่องกง ณ The Mills

  • เที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ ตามเส้นทางเดินเขา Yuen Tsuen Ancient Trail

  • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Fong Yuen Study Hall เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ของเกาะ Ma Wan

สัมผ้สความเป็นซึนวาน

บริเวณย่านใกล้เคียง

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.