พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรในฮ่องกงมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ที่นี่ เรามีข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องทราบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างราบรื่น เพื่อให้คุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การเที่ยวอย่างเพลิดเพลินในเมืองฮ่องกง!


การตรวจคนเข้าเมือง

โดยส่วนใหญ่ ผู้ถือสัญชาติหลายๆ ประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถพำนักได้ตั้งแต่เจ็ดถึง 180 วัน โดยขึ้นอยู่กับสัญชาติ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของคุณ โปรดตรวจสอบกับสถานทูตจีนแห่งใดก็ได้ หรือ consulate

 

ประเทศและเขตแดนต่างๆ มากกว่า 100 แห่งมีสำนักงานตัวแทนในฮ่องกง โดยดูข้อมูลติดต่อที่นี่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวีซ่าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2021 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แนะนำให้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นขอวีซ่าตามขั้นตอน เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอสามารถดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าได้ทางออนไลน์ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

บัตรผ่านนี้เป็นกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ง่ายดายยิ่งขึ้นสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยซึ่งถือหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฮ่องกงโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

 

เกณฑ์ในการพิจารณา:

 • คุณต้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาฮ่องกงบ่อยครั้ง และ

 • คุณต้องเคยเดินทางมาฮ่องกงสามครั้งขึ้นไป (ไม่รวมการแวะก่อนเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่หรือมาเก๊า) ในช่วง 12 เดือนก่อนการสมัคร หรือ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าการเดินทางเข้าเมืองของคุณจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่สำคัญแก่ฮ่องกง

ผู้ถือบัตรผ่านอาจใช้เคาน์เตอร์พลเมืองฮ่องกงเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรผ่านนี้และใบสมัครที่ดาวน์โหลดได้ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

ช่องผ่านเข้าเมืองอัตโนมัติสำหรับผู้เดินทางบ่อย

ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงบ่อยครั้งสามารถใช้ช่องผ่านเข้าเมืองอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

 

เกณฑ์ในการพิจารณา:

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง
 3. มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกงบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคที่มี 'HKG' พิมพ์อยู่ด้านหลังบัตรสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการนี้ (โปรดสอบถามรายละเอียดจากสายการบินของคุณ)
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 3: มีเอกสารการเดินทางที่ไม่ต้องใช้วีซ่า / ใบอนุญาตเดินทางเข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเคยเดินทางมาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางอากาศผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงไม่ต่ำกว่าสามครั้งในช่วง 12 เดือนก่อนการสมัครใช้บริการช่องผ่านเข้าเมืองอัตโนมัติ
 5. ไม่มีประวัติเสียในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนักท่องเที่ยวที่สมัครสำเร็จสามารถใช้ช่องผ่านเข้าเมืองอัตโนมัติสำหรับผู้เดินทางบ่อยได้ที่จุดควบคุมทุกแห่ง

 

โปรดคลิกที่นี่ เพื่ออ่านขั้นตอนการใช้ช่องผ่านเข้าเมืองอัตโนมัติสำหรับผู้เดินทางบ่อย


การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

ด่านศุลกากร

ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงทุกคนต้องผ่านพิธีการศุลกากรและสำแดงสิ่งของใดๆ ที่ต้องชำระค่าภาษีอากรซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์การยกเว้นภาษี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรและมาตรการยกเว้นภาษีล่าสุด

ข้อควรจำ:

 • สิ่งของต้องห้าม/ต้องจำกัดในการนำเข้าและการส่งออกโดยทั่วไป เช่น ยาอันตราย อาวุธปืน อาวุธ สัตว์ พืช สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายฮ่องกง
 • การนำเข้าหรือส่งออกสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกไว้ให้ล่วงหน้า เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
 • อุปกรณ์ป้องกันตนเองต่างๆ เช่น สเปรย์ 'พริกไทย' และปืนช็อตไฟฟ้า ถือว่าขัดต่อกฎหมายฮ่องกง แม้ว่าจะถูกกฎหมายในบางประเทศก็ตาม
 • บุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกจากฮ่องกงต้องสำแดงหรือแจ้งการถือครองเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือผู้ถือมูลค่ารวมมากกว่า 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและสรรพสามิตร
 • แคนนาบิไดออล (CBD) จัดเป็นประเภทยาอันตรายในฮ่องกง และมีการสั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ CBD ภายใต้กฤษฎีกาว่าด้วยยาอันตราย (DDO) การลักลอบค้าขาย (รวมถึงการนำเข้าและส่งออก) และการผลิตสารที่ละเมิดต่อกฎหมาย จะได้รับโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง นอกจากนี้ การครอบครองและบริโภคสารดังกล่าวจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์กรมศุลกากรและสรรพสามิตร เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำเป็นใดๆ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนามบินนานาชาติฮ่องกง

 

เคล็ดลับสำหรับนักท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางผ่านฮ่องกงหรือเดินทางมาที่นี่หลังการเดินทางไปประเทศอื่นๆ แต่เนื่องจากข้อกำหนดกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สิ่งของบางอย่างที่ถูกกฎหมาย ณ ต้นทางหรือปลายทาง อาจผิดกฎหมายฮ่องกงก็เป็นได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของประเภทต่างๆ ที่ผิดกฎหมายฮ่องกง รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในสนามบินได้ที่นี่

 

การรักษาความปลอดภัยในสนามบิน

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงจะต้องแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารและเอกสารการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน ณ อาคารตรวจคนเข้าเมืองขาออก โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

กระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง

นักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางออกจากฮ่องกงและผู้ที่รอเปลี่ยนเครื่องควรทราบว่าสนามบินนานาชาติฮ่องกงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวจะต้องไม่นำวัตถุปลายแหลมหรือของมีคม เช่น มีด คัตเตอร์ กรรไกร ใบมีดโกน หรืออุปกรณ์ตัดหั่นในครัวเรือนไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง โปรดเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ในสัมภาระเช็คอิน

นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว เจล และสเปรย์ซึ่งต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรและใส่รวมกันในถุงใสที่สามารถเปิดผนึกได้โดยมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตร (ไม่เกินหนึ่งถุงต่อผู้โดยสาร)

 

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.