พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

งานกิจกรรมศิลปะเด่น ๆ

สัมผัสโลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลไปกับงานศิลปะในฮ่องกง เตรียมพร้อมไปงานกิจกรรมนานาชาติ การพบกันกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดแสดงศิลปะระดับโลก รวมทั้งหลากหลายประสบการณ์ในเมืองแห่งนี้

สถานที่จัดแสดงศิลปะ

เริ่มต้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกที่บรรจบกับตะวันตก ณ สถานที่จัดแสดงงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในฮ่องกง

สำรวจเรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.