พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Xiqu Centre

The Xiqu Centre หรือศูนย์ศิลปะการแสดงแห่งใหม่ในฮ่องกง มีโรงอุปรากรสองโรงซึ่งจัดแสดงโอเปร่ากวางตุ้งและอุปรากรจีนโบราณ (xiqu)


ข้อมูล

ที่ตั้ง

88 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2200 0022

phone-handset   +852 2200 0022

ดูในแผนที่

  • 88 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.