Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm Hí Khúc (Xiqu)

Là trung tâm nghệ thuật biểu diễn mới ở Hồng Kông, Hí Khúc có hai nhà hát gồm nhà hát kinh kịch Quảng Đông và nhà hát truyền thống Trung Hoa (hí khúc).


Thông tin

Địa chỉ

88 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2200 0022

phone-handset   +852 2200 0022

Xem bản đồ

  • 88 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.