Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Những sự kiện nổi bật

Hồng Kông là một thành phố đầy hứng khởi và năng động. Nơi đây luôn diễn ra hàng loạt các sự kiện lớn từ những lễ kỷ niệm truyền thống, cho đến những sự kiện giải trí và thể thao hấp dẫn, sôi động.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.