Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

QTS logo

Hệ thống Dịch vụ Du lịch Chất lượng (QTS) giúp bạn tìm kiếm các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và địa điểm lưu trú đáng tin cậy một cách dễ dàng.

 

Dưới sự quản lý của Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB), hàng năm, các cơ sở có chứng nhận của Hệ thống QTS phải vượt qua các bài đánh giá nghiêm ngặt để chứng minh cơ sở đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về dịch vụ và chất lượng sản phẩm. Điều này có nghĩa là các cơ sở phải:

 

• Giá thành sản phẩm được công khai minh bạch

• Thông tin về sản phẩm được trình bày rõ ràng

• Đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

HKTB đã ủy quyền cho Hội đồng Năng suất Hồng Kông (HKPC) với tư cách là đơn vị tư vấn Hệ thống QTS của HKTB, chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá và giám sát giữa kỳ đối với các trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống và cơ sở lưu trú.

 

Tìm kiếm các cửa hàng thuộc Hệ thống QTS bên dưới và xem danh sách bổ sung mới nhất các nhà hàngcửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống.

{{post.type}}

{{post.title}}

{{post.date}}

Ngoài ra, những đề can với thiết kế đặc biệt đã được dành cho các cửa hàng chính thức trong 10, 15 và 20 năm liên tiếp.

HKTB cũng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và địa điểm lưu trú chính thức thuộc Hệ thống QTS. Vui lòng gọi điện đến Đường dây nóng hỗ trợ du khách của HKTB theo số +852 2508 1234 để được giúp đỡ.

QTS Awards

Giải thưởng Dịch vụ & Cửa hàng Xuất sắc thuộc Hệ thống QTS được dành cho các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ thuộc Hệ thống liên tục có hiệu quả làm việc và dịch vụ khách hàng xuất sắc.

 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.