• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tin tức

Peak tram

Dịch vụ xe điện Peak Tram hiện đang tạm dừng để nâng cấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức

Big Buddha

Tượng Phật Lớn hiện đang được trùng tu. Trong thời gian trùng tu, phần dưới cùng của Tượng Phật Lớn sẽ được che phủ và các khu vực xung quanh Tượng Phật Lớn sẽ bị đóng cửa. Tất cả các nghi lễ và sự kiện tôn giáo sẽ vẫn diễn ra như thường lệ, vui lòng kiểm tra trang web chính thức trước khi ghé thăm. 

Central–Mid-Levels Escalator

Công tác tân trang Thang Cuốn Các Tầng Giữa Trung Tâm sẽ được thực hiện theo giai đoạn trong khoảng từ 2018 đến 2022. Người đi bộ có thể tiếp tục sử dụng cầu thang và lối đi kế bên thang cuốn để đến những khu vực gần đó. (Chỉ có tiếng Anh)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.