• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ข่าวสาร

Central–Mid-Levels Escalator

งานซ่อมแซมบันไดเลื่อน Central–Mid-Levels Escalator จะดำเนินการเป็นช่วงๆ ระหว่างปี 2561 ถึง 2565 ผู้คนยังสามารถใช้บันไดและทางเดินที่อยู่ติดกับบันไดเลื่อนเพื่อเดินทางไปบริเวณใกล้เคียงได้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.