พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

สำรวจคู่มือย่านท้องถิ่นเพิ่มเติม

ย่านท้องถิ่นอื่น ๆ

เกรทเตอร์เบย์แอเรีย (Greater Bay Area)

เกรทเตอร์เบย์แอเรีย (Greater Bay Area)

ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของเกรทเตอร์เบย์แอเรีย (Greater Bay Area) ร่วมกับมาเก๊าและเทศบาลเมืองอีกเก้าแห่งในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน นั่นคือ กว่างโจว เชินเจิ้น จูไห่ ฝัวชาน ฮุ่ยโจว ตงกว่าน จงชาน เจียงเหมิน และเจ้าชิ่ง บริเวณนี้ประกอบด้วยกลุ่มท่าเรือและสนามบินที่กว้างขวางที่สุดในโลก และฮ่องกงรวมทั้งเมืองอื่น ๆ ในเกรทเตอร์เบย์แอเรีย (Greater Bay Area) สามารถมอบประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลายร่วมกัน

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.