พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ใจกลางอุตสาหกรรมยุคเก่าและยุคใหม่

ความเป็นมาของเขตไควซิงเริ่มต้นขึ้นในปี 1988 ที่ประกอบด้วยย่านอุตสาหกรรมไควชุงในนิวเทอริทอรี่ส์ และเกาะซิงยี่ที่มีเนินสูงๆ ต่ำๆ เขียวขจี

 

เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นในนิวเทอริทอรีส์ แต่ก่อนไควชุงเป็นพื้นที่ชนบท จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหนัก ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 แม้โรงงานหลายแห่งที่ก่อตั้งในเขตชายฝั่งไควชุง ได้ย้ายฐานการผลิตไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ ไควซิงก็ยังเป็นเขตท่าสำคัญของฮ่องกง และเป็นจุดหมายระดับโลกที่มีเรือขนส่งสินค้ามาเทียบท่าไม่ขาดสาย

 

ทุกวันนี้ บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์อยู่ปะปนกับบรรดาศิลปินและบริษัทเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ย้ายมาเขตนี้ก็เพราะมีข้อดีของโรงงานเก่าที่กว้างขวาง คุ้มราคา เป็นสิ่งจูงใจให้ปรับปรุงเป็นสตูดิโอ ขณะที่ตึกออฟฟิศใหม่เอี่ยมผุดขึ้นในย่านอุตสาหกรรมของเขตนี้ เหล่านวัตกรและเจ้าของกิจการมากมายกลับทุ่มเททำงานอยู่หลังประตูเหล็กกล้าหนาหนักภายในหอหล่อเย็นสูงตระหง่าน เป็นอีกปรากฏการณ์ที่ทำให้ไควชุงแตกต่างไปจากเขตอื่น

 

ส่วนที่อีกฝั่งของช่องแคบ Rambler คือเกาะซิงยี่ ที่เชื่อกันว่าชื่อเกาะนั้นมาจากปลาที่เคยอยู่ชุกชุมในน้ำแถบนี้ ก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เคยมีแนวกระท่อมชายน้ำ อย่างที่ยังพบได้ในหมู่บ้าน Tai O บนเกาะลันเตา ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญของฮ่องกง โดยมีสะพาน Ting Kau และ Tsing Ma เชื่อมกับนิวเทอริทอรี่ส์และเกาะลันเตา เกาะที่มีการถมทะเลเพื่อขยายพื้นจนกว้างขวางนี้ มีภูเขา Tsing Yi Peak สูง 334 เมตร ที่คั่นเขตอุตสาหกรรมด้านตะวันตกให้แยกจากเขตที่อยู่อาศัยในด้านตะวันออก และกลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับย่านที่เป็นเมืองที่สุดของเขตนี้

กิจกรรมเด่น
  • เดินชมทัศนียภาพจาก Tsing Yi Promenade ที่สร้างเลียบช่องแคบ Rambler ที่แยกเกาะซิงยี่จากไควชุง

  • ชมวิวสะพานที่น่าตื่นตาจากจุดชมวิว Lantau Link

  • สมัครเรียนงานประดิษฐ์ที่ Here Workshop ของศิลปินงานไม้และงานเหล็กชาวฮ่องกง Stanley Lee

  • พักจิบกาแฟที่คาเฟอินดี้สักแห่งในไควซิง

บริเวณย่านใกล้เคียง

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.