พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

การท่องเที่ยวฮ่องกง สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์
9 Temasek Boulevard
#34-03 Suntec Tower Two
Singapore 038989
โทรศัพท์ (65) 6336 5800
แฟกซ์: (65) 6336 5811
อีเมล์: sinwwo@hktb.com
สำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวฮ่องกง
ประเทศอินโดนีเซีย
c/o PT. Aviation Indonesia Travel Services
Allianz Tower 27th Floor Unit C
Jl. HR Rasuna Said Super Blok 2
Kawasan Kuningan Persada
Jakarta 12980, Indonesia
โทรศัพท์ (62) 21 2907 9802
แฟกซ์: (62) 21 2907 9810
อีเมล์: jktwwo@hktb.com
มาเลเซีย
c/o AVIAREPS Malaysia
Suite 2701, Level 27 Wisma Chuang,
34, Jalan Sultan Ismail, 50250,
Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: (603) 2148 8033
แฟกซ์: (603) 2148 9033
อีเมล์: msiawwo@hktb.com
ฟิลิปปินส์
c/o Lacturan Holdings, Inc
2nd Floor, L & R Building,
1018 A. Arnaiz Avenue
San Lorenzo Village
Makati City 1229, Philippines
โทรศัพท์: (632) 550 2895
แฟกซ์: (632) 551 6664
อีเมล์: phlwwo@hktb.com
ไทย
บริษัท เวิร์ล ดิสคัฟเวอรี่ ทราเวล เน็ทเวิร์ค จำกัด
เอ็มเค เพลส  ชั้น 1 ห้อง A4
77/1 ซอย รามอินทรา 31
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ (662) 713 2283, (6683) 789 9091
อีเมล์: thawwo@hktb.com

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและการบริการนักท่องเที่ยว ในฮ่องกง

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.