พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

PMQ

PMQ เป็นแหล่งรวมบริษัทออกแบบสร้างสรรค์เกือบ 100 แห่งในอาคารโบราณที่ได้รับการบูรณะในย่านเซ็นทรัลบนเกาะฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

35 Aberdeen Street, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2870 2335

phone-handset   +852 2870 2335

ดูในแผนที่

  • 35 Aberdeen Street, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์


You may also be interested in…

{{post.type}}

{{post.title}}

{{post.date}}

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.