Best of all It's in Hong Kong

ค้นพบและลองสัมผัส

Great Outdoors Hong Kong 2019-2020 Sham Shui Po

มหานครที่ทันสมัยบนแหล่งอารยธรรมโบราณบรรจบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม น่าจะเป็นนิยามของสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนอย่างแท้จริง ทั้งการร่วมฉลองเทศกาล สำรวจธรรมชาติ ชมการแสดงหรืองานศิลปะ เยือนวัดวาอาราม หรือเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ... นี่คือคู่มือที่จะพาคุณไปค้นพบและลองสัมผัสฮ่องกงอย่างลงตัว

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น