พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ บริการรถพยาบาล แผนกดับเพลิงและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ได้ที่หมายเลข 999.

Emergency & Userul Numbers
หนังสือเดินทางสูญหาย
หนังสือเดินทางสูญหาย หากคุณทำหนังสือเดินทางหาย ไปลง 'บันทึกแจ้งของหาย' ณ สถานีตำรวจใกล้เคียง (ติดต่อสายด่วนตำรวจ 2527 7177 เพื่อสอบถามตำแหน่งที่ตั้งหรือไปที่ เว็บไซต์ เพื่อค้นหาห้องลงบันทึก) จากนั้นติดต่อ สถานกงสุล ของคุณเพื่อขอใบแทนหนังสือเดินทาง 
กระเป๋าสตางค์ถูกขโมยหรือสูญหาย

หากกระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งโรงแรมที่คุณพำนักทันทีและแจ้งความกับตำรวจ เก็บบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตแล้วแจ้งบัตรสูญหายกับผู้ออกบัตรให้เร็วที่สุด โปรดตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเครดิตหรือบริษัทประกันภัยเพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ผู้ออกบัตรส่วนใหญ่จะมีหมายเลขโทรฟรีและบริการตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับกรณี

 

ฉุกเฉินดังกล่าว

 • บริการเหตุฉุกเฉิน (สถานีตำรวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล) - 999
 • สายด่วนตำรวจ - +852 2527 7177
 • หน่วยงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -  +852 3698 5900
 • สภาคุ้มครองผู้บริโภค - +852 2929 2222
 • สายด่วนนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวฮ่องกง - +852 2508 1234
 • สนามบินนานาชาติฮ่องกง - +852 2181 8888
 • สายด่วนแผนกศุลกากรและสรรพสามิต 24 ชั่วโมง - +852 2815 7711
 • กองตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง - +852 2824 6111
 • กรมอนามัย - +852 2961 8989
 • หอสังเกตการณ์ฮ่องกง (หาข้อมูลสภาพอากาศ) - +852 1878 200
 • บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ - +852 1081

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.