Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Súng Noon Day

Ngày nào cũng vậy, tiếng súng Noon Day vẫn vang lên như một nghi thức chào ở Vịnh Đồng La của Hồng Kông – truyền thống bắt nguồn hơn 100 năm về trước từ câu chuyện của người nhân viên Jardine Matheson đầy giận dữ.


Thông tin

Địa chỉ

Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.