พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Yuk Wong

วัดนี้เดิมเป็นศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 19 โดยคนงานเหมืองหินจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงต้นยุค 1900s, มีการต่อขยายศาลเจ้าแห่งนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เพื่อเป็นเกียรติกับ Yuk Wong ซึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยชีวิตชาวบ้านไว้ได้


ข้อมูล

ที่ตั้ง

26A, A Kung Ngam Village Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2967 9605

phone-handset   +852 2967 9605

ดูในแผนที่

  • 26A, A Kung Ngam Village Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.