Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Ngọc Hoàng (Yuk Wong)

Ngôi đền này ban đầu là một miếu nhỏ được các công nhân khai thác đá gần đó đến từ Trung Quốc Đại Lục xây dựng vào giữa thế kỷ XIX. Đầu những năm 1900, miếu đã được mở rộng thành một ngôi đền nhỏ thờ Ngọc Hoàng, người có công giải quyết các vấn đề lũ lụt và cứu giúp chúng sinh.


Thông tin

Địa chỉ

26A, A Kung Ngam Village Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2967 9605

phone-handset   +852 2967 9605

Xem bản đồ

  • 26A, A Kung Ngam Village Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.