พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Wisdom Path

สิ่งนี้อาจไม่ทำให้คุณเป็นพระพุทธเจ้า แต่คุณสามารถอ้างอิงถ้อยความจากหฤทัยสูตรอายุหลายศตวรรษได้ที่ Wisdom Path พร้อมอ่านจารึกบนเสาไม้ยักษ์ 38 ต้น


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ngong Ping, Lantau Island

ดูในแผนที่

  • Ngong Ping, Lantau Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.