Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đường Tâm Kinh (Wisdom Path)

Dù có thể không thành Phật nhưng có lẽ bạn sẽ ghi nhớ những đoạn trích từ bản kinh Tâm Kinh có tuổi đời hàng thế kỷ sau khi dạo bước dọc Đường Tâm Kinh và ngắm nhìn những dòng chữ khắc trên 38 cột gỗ khổng lồ.


Thông tin

Địa chỉ

Ngong Ping, Lantau Island

Xem bản đồ

  • Ngong Ping, Lantau Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.