พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

จตุรัสรูปปั้น

Statue Square ในอดีตมีชื่อว่า “Royal Square” สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้รับการขนานนามว่า Statue Square เนื่องจากมรูปปั้นมากมายที่นี่ อาคารสภานิติบัญญัติตั้งอยู่ติดกับจตุรัสรูปปั้น โดยมีการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคผสมผสานสไตล์ตะวันออกไกล


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.