พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

อ่าวเซินเจิ้น

จุดควบคุมอ่าวเซินเจิ้นตั้งอยู่ในเขตหนานซานในเซินเจิ้น และเชื่อมต่อกับเขตหยวนหลงในเขตดินแดนใหม่ของฮ่องกงผ่านสะพานเซินเจิ้นเบย์ อีกทั้งยังเป็นจุดควบคุมเขตแดนแห่งแรกที่มี "ทำเลร่วมของสถานที่อำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดน" แก่ทั้งผู้โดยสารและการจราจรทางพาหนะระหว่างฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่ โดยกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะบังคับใช้กับพื้นที่ท่าเรือฮ่องกงในจุดควบคุมแห่งนี้


ดูในแผนที่

ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.