Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Vịnh Thâm Quyến

Điểm kiểm soát Vịnh Thâm Quyến nằm ở Quận Nam Sơn, Thâm Quyến kết nối với Quận Yên Lăng trong Tân Giới Hồng Kông thông qua Cầu Vịnh Thâm Quyến. Đây là điểm kiểm soát ranh giới đầu tiên cung cấp 'Điểm dừng chân cho các phương tiện giao thông xuyên biên giới', phục vụ cả hành khách và phương tiện giữa Hồng Kông và Đại lục, với luật HKSAR áp dụng cho Khu vực cảng Hồng Kông tại Điểm kiểm soát.


Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.