พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

City Gallery

City Gallery เป็นห้องโถงจัดนิทรรศการแห่งแรกของฮ่องกงที่มีการจัดแสดงในหัวข้อการวางผังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยจุดเด่นอยู่ที่ข้อเสนอการวางแผนและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของฮ่องกง อีกทั้งยังนำเสนอทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฮ่องกงในอนาคต การจัดแสดงความสำเร็จด้านการวางผังเมืองของฮ่องกงตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคตผ่านประสบการณ์นิทรรศการแบบโต้ตอบสุดพิเศษ จะทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนของโครงการสำคัญที่จะเสริมสร้างให้ฮ่องกงเป็น "เมืองน่าอยู่" ที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น

 


ข้อมูล

ที่ตั้ง

3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 3102 1242

phone-handset   +852 3102 1242

ดูในแผนที่

  • 3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.