• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

City Gallery

เมืองแห่งความเคลื่อนไหวด้านสถาปัตยกรรมอย่างฮ่องกงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ — การจัดงานแสดงแบบอินเตอร์แอคทีฟของ City Gallery อธิบายโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลฮ่องกงโดยละเอียด รวมถึงข้อเสนอผังเมือง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 3102 1242

phone-handset   +852 3102 1242

ดูในแผนที่
  • 3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.