• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm triển lãm City Gallery

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngành kiến trúc tại thành phố Hồng Kông lại sôi động đến vậy – những buổi triển lãm tương tác của City Gallery sẽ khắc họa chi tiết các dự án cơ sở hạ tầng cũng như đề án quy hoạch của chính quyền Hồng Kông, cả trong quá khứ lẫn ở hiện tại.


Thông tin

Địa chỉ

3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 3102 1242

phone-handset   +852 3102 1242

Xem bản đồ
  • 3 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.