พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนน Bowen Road

ถนน Bowen Road เป็นอุโมงค์ต้นไม้สีเขียวมรกตและถนนลาดยางบนเนินเขาเหนือย่ายหว่านไจ๋และ Happy Valley ถนนสายนี้สร้างขึ้นในยุค 1800s เหนือทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ Tai Tam ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเดินเท้าผ่านได้ จึงเป็นสวรรค์ของนักเดินและนักวิ่ง


ข้อมูล

ดูในแผนที่

ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.