Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đường Bảo Vân (Bowen)

Đường Bảo Vân rải nhựa tựa như dải lụa màu xanh lục bảo rợp bóng cây, men theo sườn đồi phía trên Loan Tể và Bào Mã Địa. Được xây dựng vào những năm 1800 phía trên cống dẫn nước từ Hồ chứa Đại Đàm, con đường này hầu như chỉ dành cho người đi bộ và ngoài ra còn rất lý tưởng cho những ai thích chạy bộ.


Thông tin

Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.