Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bắc Hà Đồng Hành (Pei Ho Counterparts)

Ông Minh Ca, chủ sở hữu của Bắc Hà, là một người hùng đích thực ở địa phương. Ông đã tìm ra nhiều cách khác nhau để giúp đỡ những người khó khăn ở Thâm Thủy Bộ, trước tiên là cung cấp phiếu khuyến mãi bữa ăn cho nhà hàng của mình và sau cùng là trao tặng những suất cơm trưa miễn phí. Nhà hàng phục vụ các món cha chaan teng (cơm trà bình dân) như mì và cơm. Những món ăn tuy có phần giản đơn nhưng ấm áp tình người.


Thông tin

Địa chỉ

278 Tai Nan Street, Sham Shui Po, Kowloon

Xem bản đồ

  • 278 Tai Nan Street, Sham Shui Po, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.