พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฝึกภาษาจีนกวางตุ้งกับ อลิส ทอย - 100 Reasons to Miss Hong Kong

Alice Tsoi

ด้วยความที่คุณพ่อเป็นชาวฮ่องกง ในช่วงวัยเด็ก อลิสจึงมีโอกาสได้ไปฮ่องกงปีละหลายๆ ครั้ง ซึ่งทำให้อลิสได้ยินคุณพ่อพูดภาษาจีนกวางตุ้งกับญาติและเพื่อนๆ อลิสเลยมีโอกาสที่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และอยากจะมาแชร์ศัพท์ง่ายๆ และบทสนทนาภาษากวางตุ้งเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ทริปฮ่องกงครั้งต่อไปของคุณสนุกยิ่งขึ้น

วันที่: 4 ธ.ค., 9 ธ.ค., 12 ธ.ค., 16 ธ.ค., 20 ธ.ค.
ดู: https://www.instagram.com/happyalicetsoi/channel/

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.