พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ในเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นฮ่องกง มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวใหม่ๆ ไปจนถึงกิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง ก็ทำให้ทุกวันในฮ่องกงไม่มีทางน่าเบื่อ

พลาดไม่ได้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.