พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

สุขอนามัย

สุขอนามัย

ห้องน้ำสาธารณะ

ฮ่องกงรักษามาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ในระดับสูงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คุณจะพบห้องน้ำสาธารณะและเจลล้างมือในบริเวณที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แวะเวียนและในห้างสรรพสินค้า ค้นหาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งในฮ่องกงได้ที่นี่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป Toilet Rush ซึ่งเป็นคู่มือที่สามารถนำทางคุณไปยังห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และความคิดเห็นต่างๆ!


เพื่อความสะอาดของฮ่องกง

ฮ่องกงมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีค่าปรับจำนวน 3,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหากทิ้งขยะหรือถ่มน้ำลาย

โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะหรือเก็บติดตัวไปด้วย เพื่อช่วยกันปกป้องให้เมืองนี้สะอาดและรักษาไว้ซึ่งความงดงามทางธรรมชาติ


เขตห้ามสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของพื้นที่สาธารณะทุกแห่งในฮ่องกง ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร บาร์ ห้าง และร้านคาราโอเกะ นอกจากนี้ยังห้ามสูบบุหรี่บนยานพาหนะขนส่งสาธารณะ ภายในอาคารสถานที่ของบริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงพี้นที่ภายในและภายนอกของสถานที่บางแห่ง เช่น ชายหาดสาธารณะและสระว่ายน้ำ บันไดเลื่อน และภายในอุทยานฮ่องกงเวทแลนด์พาร์ค

นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งเสริม ผลิต ขาย หรือครอบครองผลิตภัณฑ์บุหรี่ทางเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ และบุหรี่สมุนไพร กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สูบบุหรี่หรือถือบุหรี่ (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า) ซิการ์ หรือกล้องยาสูบในเขตห้ามสูบบุหรี่จะต้องเสียค่าปรับ 1,500 ดอลลาร์ฮ่องกง โปรดคลิกที่นี่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดสำเนาคู่มือแสดงเขตห้ามสูบบุหรี่

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.