พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ธรรมเนียมและวัฒนธรรม

ธรรมเนียมและวัฒนธรรม

แม้ฮ่องกงจะเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ แต่ก็มีธรรมเนียมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับธรรมเนียมเหล่านี้และลองปฎิบัติตามเมื่อมาฮ่องกง แล้วคุณจะได้ค้นพบและสัมผัสประสบการณ์อย่างคนท้องถิ่น!


จังหวะชีวิตแต่ละวัน ณ ศูนย์กลางการเงินระดับโลก

เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งหนึ่งของโลก จังหวะการทำงานของฮ่องกงจึงรีบเร่ง ดังนั้น ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในเมืองจึงจอแจและดูเคร่งเครียด โดยปกติชั่วโมงเร่งด่วนคือช่วงเวลาประมาณ 7:30-9:30 น. และ 17:30-19:30 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนช่วงพักกลางวันของออฟฟิศต่างๆ อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 12:30-14:00 น.

ควรวางแผนให้ดี และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะคุณคงไม่อยากเบียดเสียดในฝูงชนหรอก


มีความเกรงใจผู้อื่น

ฮ่องกงเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นจึงมีมารยาทต่างๆ ที่รู้กันทั่วไปโดยไม่ต้องให้บอกกล่าว ซึ่งคนฮ่องกงต่างปฏิบัติเพื่อให้การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่น่าอยู่และสะดวกขึ้นสำหรับทุกคน มารยาทที่ว่าก็เช่น...
 
  • การพูดคุย ฟังเพลง หรือดูวิดีโอเสียงดังในที่สาธารณะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงผู้อื่น
  • การพูดคุยเสียงดังในที่สาธารณะ ถือว่าเป็นการเสียมารยาทต่อผู้อื่น
  • เมื่อใช้ขนส่งสาธารณะ ควรรอให้ผู้โดยสารออกมาจากพาหนะก่อนที่คุณจะเข้าไป
  • เมื่อใช้บันไดเลื่อน คนฮ่องกงจะยืนชิดขวา เพื่อเปิดทางซ้ายไว้ให้คนที่กำลังรีบ
  • เพื่อไม่ให้การเดินอันรีบเร่งหยุดชะงัก คนฮ่องกงจะเตรียมตั๋วหรือบัตรออคโตพุส ให้พร้อมก่อนแตะเครื่องกั้นเสมอ
  • คนฮ่องกงที่ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ จะใช้ลิฟต์แทนบันไดเลื่อน เพื่อไม่ให้กีดขวางผู้อื่น

วัฒนธรรมการเข้าคิวของฮ่องกง

ฮ่องกงขึ้นชื่อเรื่องความมีระเบียบ ซึ่งเห็นได้จากมารยาทการเข้าคิวของคนฮ่องกง นอกจากต่อคิวเพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้ว คนฮ่องกงยังต่อคิวซื้อตั๋ว เข้าห้องน้ำ เข้าร้านอาหาร รอซื้อสินค้าใหม่ล่าสุด รอร้านเปิด รอรับของแจก เป็นต้น คุณควรต่อคิวหากมีผู้อื่นรอทำธุระเดียวกับคุณอยู่ก่อนแล้ว


ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้าง

  • การกินและดื่มในพื้นที่ในร่มบางแห่งถือว่าไม่สุภาพและไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง เช่น ขนส่งสาธารณะ (MTR รถบัส รถราง) พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ โปรดใส่ใจป้ายต่างๆ
  • ในเมืองที่ประชากรหนาแน่นอย่างฮ่องกง บางครั้งก็แยกไม่ออกว่าสถานที่เป็นที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล โปรดระมัดระวังการบุกรุกสถานที่ขณะเที่ยวชมเมืองนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.