พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Yuen Yuen Institute

Yuen Yuen Institute ในย่าน Sam Dip Tam ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการของลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา Yuen Yuen Institute มีทั้งวัด ศาลา อาราม และหอสวดมนต์


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Sam Dip Tam, Tsuen Wan, New Territories

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2492 2220

phone-handset   +852 2492 2220

ดูในแผนที่

  • Sam Dip Tam, Tsuen Wan, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.