Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Học viện Viên Huyền (Yuen Yuen)

Học viện Viên Huyền ở Tam Điệp Đàm của Hồng Kông ra đời với mục đích truyền bá các triết lý của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nơi đây là một quần thể hấp dẫn gồm các ngôi đền, lầu, thiền viện và phòng cầu nguyện.


Thông tin

Địa chỉ

Sam Dip Tam, Tsuen Wan, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2492 2220

phone-handset   +852 2492 2220

Xem bản đồ

  • Sam Dip Tam, Tsuen Wan, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.