พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Ung Kong Group

Ung Kong Group ประกอบด้วยเกาะ Bluff Island, Wang Chau และเกาะ Basalt Island แรงลมและทะเลทำให้เกิดหน้าผาสูงชันและซุ้มหินชายฝั่งมากมายบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ อาทิ ซุ้มหินชายฝั่งสูง 30 เมตรที่ Wang Chau, ซุ้มหินชายฝั่งสูง 45 เมตรที่เกาะ Basalt Island, และซุ้มหินชายฝั่งสูง Tiu Chung ที่เกาะ Jin


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ung Kong Group, Sai Kung Sea, New Territories

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Ung Kong Group, Sai Kung Sea, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.