Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Quần đảo Úng Cang (Ung Kong)

Quần đảo Úng Cang gồm có Đảo Sa Đường Khẩu (Bluff), Hoành Châu (Wang Chau) và Hỏa Thạch Châu (Basalt). Sự tác động của biển và gió đã giúp hình thành nhiều vách đá dựng đứng và vòm biển trên bờ biển phía đông nam của quần đảo, bao gồm vòm biển cao 30 mét ở Hoành Châu, vòm biển cao 45 mét ở Đảo Hỏa Thạch Châu và Vòm Điếu Chung (Tiu Chung) ở Đảo Điếu Chung Châu (Jin).


Thông tin

Địa chỉ

Ung Kong Group, Sai Kung Sea, New Territories

Xem bản đồ

  • Ung Kong Group, Sai Kung Sea, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.