พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ถนน Tong Chong

ถนน Tong Chong หมายถึง ‘ถนนโรงงานน้ำตาล’ ในภาษาจีน ปัจจุบันตึกระฟ้ากระจกเข้ามาแทนที่โรงงาน คาเฟ่และผับบาร์เรียงรายสองฝั่งถนนที่เคยมีกองอ้อยวางอยู่ ตลาดถนนคนเดิน Tong Chong จัดขึ้นในระหว่างเดืนพฤศจิกายนและเดือนกุมภาพันธ์ ดูรายละเอียดได้ที่ tongchongstreetmarket.com


ข้อมูล

ที่ตั้ง

G/F, One Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong Island

เวลาทำการ

Monday to Friday (Except Public Holiday)    

For the latest admission arrangements & precautionary measures, please refer to the event website for details.

ดูในแผนที่

  • G/F, One Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.