Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Phố Đường Xưởng (Tong Chong)

Trên phố Đường Xưởng – theo nghĩa đen trong tiếng Trung là "Phố nhà máy đường" – các nhà máy trước kia giờ đã nhường chỗ cho những tòa nhà chọc trời có cửa sổ bằng kính, còn hai bên phố vốn là nơi xếp các đống mía nay cũng được thay thế bằng một loạt tiệm cà phê và quán rượu. Chợ Phố Đường Xưởng mở cửa từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau và du khách có thể xem thông tin chi tiết tại tongchongstreetmarket.com.


Thông tin

Địa chỉ

G/F, One Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong Island

Giờ mở cửa

Monday to Friday (Except Public Holiday)    

For the latest admission arrangements & precautionary measures, please refer to the event website for details.

Xem bản đồ

  • G/F, One Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.