• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Tin Hau, Causeway Bay

หนึ่งในศาลเจ้าจำนวนมากที่ฮ่องกงอุทิศให้แด่จักรพรรดิสวรรค์แห่งเทพีท้องทะเล วัด Tin Hau ที่ Causeway Bay สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดย Tai clan ซึ่งยังคงบริหารจัดการวัดจนถึงทุกวันนี้ นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ตรึงตราใจ วัดนี้มีพระบรมธาตุจำนวนมากอยู่ภายใน รวมถึงระฆังโบราณซึ่งหล่อขึ้นเมือ่ปี 1747


ข้อมูล

ที่ตั้ง

10 Tin Hau Temple Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
ดูในแผนที่
  • 10 Tin Hau Temple Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.