Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Thiên Hậu ở Vịnh Đồng La

Là một trong rất nhiều ngôi đền trong thành phố thờ Thánh Mẫu và cũng là Nữ thần Biển cả, Đền Thiên Hậu ở Vịnh Đồng La được gia tộc họ Đài xây dựng vào thế kỷ XVIII. Ngày nay, con cháu dòng họ này vẫn đang quản lý ngôi đền. Không chỉ có thiết kế bên ngoài ấn tượng, ngôi đền này còn nổi bật với rất nhiều di tích mang giá trị lịch sử ở bên trong, đặc biệt là quả chuông được đúc năm 1747.


Thông tin

Địa chỉ

10 Tin Hau Temple Road, Causeway Bay, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • 10 Tin Hau Temple Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.