พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัด Tin Hau ที่ Sai Wan

วัด Tin Hau ที่ Sai Wan อยู่บนเกาะ Cheung Chau ศาสนสถานเก่าแก่ 200 ปีแห่งนี้อุทิศแด่เทพีแห่งท้องทะเล, เจ้าแม่ทับทิม, และมีระฆังทองสัมฤทธิ์ยุคจักรพรรดิเฉียนหลง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tin Hau Temple, Sai Wan, Cheung Chau

ดูในแผนที่

  • Tin Hau Temple, Sai Wan, Cheung Chau
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.