Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Thiên Hậu ở Tây Loan

Đền Thiên Hậu ở Tây Loan nằm trên đảo Trường Châu. Công trình tôn giáo 200 năm tuổi này là nơi thờ Thiên Hậu – vị Nữ thần Biển cả, và có quả chuông đồng từ thời vua Càn Long.


Thông tin

Địa chỉ

Tin Hau Temple, Sai Wan, Cheung Chau

Xem bản đồ

  • Tin Hau Temple, Sai Wan, Cheung Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.