พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

สถาบันผู้นำ HKFYG

เมื่อศาลแขวงแห่งแรกก่อตั้งทางตอนเหนือของ New Territories, Fanling Magistracy ได้รับการบูรณะเป็นสถาบันผู้นำ HKFYG ในปี 2012 โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ของสถาปัตยกรรมยังคงเหมือนเดิมทั้งภายนอกและภายใน แม้ปัจจุบันอาคารแห่งนี้จะกลายเป็นโรงเรียนแล้ว แต่นักท่องเที่ยวยังคงเข้าร่วมกับทัวร์นำเที่ยวได้ ซึ่งจะพาไปแนะนำพื้นที่สงวนต่าง ๆ ภายในอาคาร เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบัน และสัมผัสโลกแห่งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโคโลเนียลและเทคโนโลยีทันสมัย


ข้อมูล

ที่ตั้ง

302 Jockey Club Road, Fanling

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2169 0255

phone-handset   +852 2169 0255

ดูในแผนที่

  • 302 Jockey Club Road, Fanling
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.