Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Học viện lãnh đạo HKFYG

Từng là tòa án cấp quận đầu tiên được thành lập ở phía bắc Tân Giới, Tòa án Phấn Lĩnh (Fanling Magistracy) trước kia đã được hồi sinh thành Học viện lãnh đạo HKFYG vào năm 2012, với nhiều phần chi tiết kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn cả bên trong và bên ngoài. Mặc dù nơi đây hiện là trường học nhưng du khách vẫn có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn để tìm hiểu các không gian được bảo tồn khác nhau trong tòa nhà, biết thêm thông tin về học viện và trải nghiệm một thế giới nơi kiến trúc thuộc địa kết hợp với công nghệ hiện đại.


Thông tin

Địa chỉ

302 Jockey Club Road, Fanling

Điện thoại

phone-handset   +852 2169 0255

phone-handset   +852 2169 0255

Xem bản đồ

  • 302 Jockey Club Road, Fanling
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.