พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

พื้นที่แสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไท่โอ

พื้นที่แสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในหมู่บ้านบนไม้ค้ำไท่โอแห่งนี้ นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านชาวประมงโบราณในฮ่องกงแห่งนี้


ข้อมูล

ที่ตั้ง

5 Wing On Street, Tai O, Lantau Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2985 7229

phone-handset   +852 2985 7229

ดูในแผนที่

  • 5 Wing On Street, Tai O, Lantau Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.