Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Phòng trưng bày Lịch sử & Văn hóa Cộng đồng nông thôn Thái Áo

Nằm trong làng nhà sàn Thái Áo, Phòng trưng bày Lịch sử & Văn hóa hấp dẫn này mang đến nét khái quát về di sản đa khía cạnh của làng chài cổ kính ở Hồng Kông này.


Thông tin

Địa chỉ

5 Wing On Street, Tai O, Lantau Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2985 7229

phone-handset   +852 2985 7229

Xem bản đồ

  • 5 Wing On Street, Tai O, Lantau Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.