พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Stanley

Stanley เป็นย่านร้านอาหารกลางแจ้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ และตลาดงานฝีมือ ทางฝั่งใต้ของฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Stanley, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • Stanley, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.