Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Stanley

Nằm ở phía nam ngập nắng của Hồng Kông, Stanley thu hút du khách bởi các nhà hàng ngoài trời cũng như chợ quần áo, phụ kiện và đồ thủ công mỹ nghệ nổi tiếng.


Thông tin

Địa chỉ

Stanley, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Stanley, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.