พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

โบสถ์เซนต์โยเซฟ

โบสถ์เซนต์โยเซฟก่อสร้างในปี 1890 ในสไตล์โรมัน จากการไปเยี่ยมเยือนของเหล่ามิชชันนารีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับกลุ่มชาวจีนแคะ ก่อนถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษ ชาวจีนแคะได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นจำนวนมาก ภายใต้อิทธิพลของ Joseph Freinademetz นักบวชนิกายโรมันคาทอลิก หลายปีต่อมา ก็มีการทำพิธีรับศีลจุ่มพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน โบสถ์แห่งนี้อุทิศแด่นักบุญผู้อุปถัมภ์ฮ่องกง และได้รับการขนานนามว่าเป็นอาคารมรดกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นสิ่งเตือนใจถึงอิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เซนต์โยเซฟมีต่อชาวบ้าน


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Yim Tin Tsai Village, Sai Kung, New Territories

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2791 6226

phone-handset   +852 2791 6226

ดูในแผนที่

  • Yim Tin Tsai Village, Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.