พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Sha Tin Community Green Station

Sha Tin Community Green Station เป็นคลังรีไซเคิลใกล้แม่น้ำ ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่รวบรวมในย่านนั้น คลังบรรยากาศสงบแห่งนี้ซึ่งสร้างด้วยไม้ไผ่และภาชนะจัดส่งรีไซเคิล ได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรมมาแล้วมากมาย


ข้อมูล

ที่ตั้ง

10 On Ping Street, Shek Mun, New Territories

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   852 2285 9433

phone-handset   852 2285 9433

ดูในแผนที่

  • 10 On Ping Street, Shek Mun, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.